รับตรงสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล

                                 
                                         UploadImage

                                                 รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล
                                         โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

          ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี 2555
                เปิดรับสมัคร วันที่ 22มีนาคม – 5เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
                     โทรศัพท์ 086-445-6406 เว็บไซต์ www.na.mahidol.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น