ทุนพานาโซนิค ไปเรียนที่ญี่ปุ่นรับถึง7เม.ย.นี้


UploadImage
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555 เพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยรับผู้ที่จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง  และจะต้องสอบผ่านระดับ N4  ของภาษาญี่ปุ่นวัดระดับความรู้ของระบบการสอบในปัจจุบันเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้จนถึง 7เม.ย. 2555
 
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค

-          มีสัญชาติไทย

สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   โดยจะต้องสอบผ่านระดับ N4  ของภาษาญี่ปุ่นวัดระดับความรู้ของระบบการสอบในปัจจุบัน

ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนพานาโซนิคได้
- เป็นผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ระยะเวลาการสมัคร และการคัดเลือก

เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) : วันนี้จนถึง 7เม.ย. 2555
ประกาศผลการคัดเลือกใบสมัคร : พฤษภาคม 2555
หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

กำหนดการ/ รายละเอียด/ ประกาศผลทุกรอบที่ http://www.panasonic.co.th/

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ
บริษัท พานาโซนิคแมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดติดต่อ : ศิริรัตน์ยงค์เจริญชัย / ขจีภรณ์เตชะทวีกิจกุล
26/1-4อาคารอรกานต์ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี
โทร02 6555731  แฟกซ์02 6555732
E - mail : หน้าแรก scholarship@th.panasonic.comThailand : http://www.panasonic.co.th หน้าแรกของประเทศญี่ปุ่น : http://panasonic.net/scholarship/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น