ร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 4 3-8 เม.ย. นี้


      อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ,นิตยสาร Mother&Care  และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ขอเชิญ เด็กๆ เยาวชน และผู้ปกครอง รวมพลสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูโลกการอ่าน ในงาน “ร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 4 พบกับกิจกรรมที่สรรค์สร้างพลังสมอง
ต่อยอดการเรียนรู้ และเสริมสร้างจิตนาการให้กับเด็ก ผ่านโลกแห่งการอ่าน การเล่นนิทาน พร้อมสาระความรู้เพื่อผู้ใหญ่ มาร่วมสร้าง เสริม เติม พลังร่วมกันในวันอังคารที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิล์ด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TK park  โทร.02-270-1350-4 ต่อ 115

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น