รับตรง เกษตรเขตร้อน ม.เกษตรศาสตร์ 2555 หมดเขต 11พ.ค. นี้

UploadImage

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับตรง ครั้งที่ 2 /2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม 2555 (12.00 น) 
ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น