สทศ.เปิดสอบโอเน็ตรอบพิเศษ 10-11 เม.ย.55

    รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555, มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สอบวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 และ มัยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น พบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบส่วนหนึ่งที่เกิดเหตุสุด
วิสัยในวันสอบ ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้

ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีผลคะแนนสอบโอเน็ต นำไปใช้ในการสมัครเรียน สทศ. จึงพิจารณาจัดสอบโอเน็ตป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มขึ้น เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน โดยนักเรียนสามารถสมัครเข้าสอบได้ ด้วยตนเองที่ สทศ. หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้นและชำระค่าสมัครโดยใช้ตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายในนามสทศ.ไปรษณีย์ราชเทวี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2555 โดยค่าสมัครสอบ ชุดวิชาละ 100 บาท

ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นต้นไป และประกาศสนามสอบให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ สทศ. นักเรียนชั้นป.6 และเทียบเท่า สอบวันที่ 10 เมษายน 2555 , ม.3 และม.6 สอบวันที่ 10-11 เมษายน 2555 ประกาศผลโอเน็ตป.6 ม.3 และเทียบเท่า ประกาศผลสอบวันที่ 28 เมษายน 2555 ส่วนโอเน็ตม.6 และเทียบเท่า ประกาศผลสอบวันที่ 15 เมษายน 2555

สำหรับนักเรียนต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ได้ในวันที่ 17 เมษายน 2555 และเปิดดูกระดาษคำตอบ 19 เมษายน 2555 อย่างไรก็ตาม สทศ.จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ และมีเอกสารการสมัครถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น หากทำการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2217-3800  หรือ www.niets.or.th

ขอขอบคุณ เนชั่นทันข่าว
                   http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=626562

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น