US ต้องการนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถสูง

      ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิรูปการเข้าเมืองอย่างครอบคลุม ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ได้ประกาศการสนับสนุนในเรื่องของการออกกฎหมายที่จะดึงดูดนักเรียนต่างชาติ ให้เข้ามาทำงานและสร้างการแข่งขันอย่างเสรีในอเมริกา โดยเฉพาะกับนักเรียนที่จบจากสาขา STEM  (science, technology, engineering และ mathematics)  ในวันนี้ฮอทคอร์สจะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ

      สหรัฐอเมริกาได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎของการออกวีซ่าแบบ F-1 และ H-1B ซึ่ง สร้างประโยชน์ให้กับคนทำงานชาวต่างชาติ  จึงทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนต่างชาติและผู้ ทำงานที่มีความสามารถสูง
      โดยหนึ่งในจุดประสงค์หลักก็คือต้องการขยายระยะเวลาเป็น 17 เดือน ในการฝึกงาน (optional practical training หรือ OPT) สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนแบบ F-1  รวมทั้งนักเรียนที่เรียนในสาขา STEM ด้วย  จากเดิมมาตรฐานธรรมดา คือ 12 เดือน
      การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงการอนุญาตให้คู่สมรสของนักเรียนที่ถือวีซ่า F-1 สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนอกเวลาด้วย จากเดิมที่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรช่วงวันหยุดเท่านั้น  นอกจากนี้ The Department of Homeland Security (DHS) ยังได้มองหาการเพิ่มจำนวนของ Designated School Officials (DSOs) ตามโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง เพื่อรับสมัครนักเรียนต่างชาติและสนับสนุนเด็กเหล่านี้ผ่านโครงการแลก เปลี่ยน the Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) ด้วย 
      และจากการสนับสนุนของ the Department of Homeland Security (DHS) นี้ จุดประสงค์ก็เพื่อพัฒนาการแข่งขันของบริษัทในอเมริกาในตลาดโลก และกระตุ้นการสร้างงานในอเมริกาอีกด้วย
      United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) ได้ประกาศการเริ่มออกกฎหมายEntrepreneurs in Residence  กับ Information Summit in Silicon Valley, California ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ในปีนี้ (2555) เพื่อแสดงความเห็นและอภิปรายถึงวิธีการเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มการย้ายเข้า ของชาวต่างชาติให้ถึงขีดสุด เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น