สทศ.เลื่อนกำหนดดูกระดาษคำตอบ GAT PAT และ 7 วิชา

UploadImage

สทศ.เลื่อนกำหนดดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT และ 7 วิชา จาก 25-26 ก.พ. เป็น 14-15 ก.พ. ในเวลาเดิมที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่ต้องการยืนยันคะแนน ไปยื่นสอบรับตรง
     
          ตามที่  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบการสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  1/2555  และวิชาสามัญ  7  วิชาประจำปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันที่  31  มกราคม  ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2555  และจะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่  25  และ  26  กุมภาพันธ์  2555  นั้น สทศ.เห็นถึงความจำเป็นของผู้ยื่นคำร้องที่ประสงค์จะดูกระดาษคำตอบก่อนวันที่ สทศ. กำหนดเพื่อสามารถยืนยันคะแนนที่ได้รับก่อนนำไปยื่นคะแนนกับมหาวิทยาลัยที่ สมัครสอบรับตรงไว้ดังนั้น สทศ.จึงได้เลื่อนกำหนดการให้บริการดูกระดาษคำตอบ  ดังรายละเอียดดังนี้

** กำหนดวันนัดดูกระดาษคำตอบใหม่14 -15  กุมภาพันธ์  2555

หมายเหตุ : กรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบจำนวนมากสทศ.จะขยายวันในการให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้ที่ยื่นคำร้องและได้รับนัดดูกระดาษคำตอบในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2555 ตามกำหนดการเดิม  สามารถเข้ารับบริการในวันนัดดูกระดาษคำตอบ ในวันที่ 14  -  15 กุมภาพันธ์2555 ตามเวลาที่สทศ.นัดไว้เดิม
สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอรับบริการดูกระดาษคำตอบในวันที่  1 4   - 1 5   กุมภาพันธ์  2555สามารถเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบตามที่ได้รับนัดเดิมได้ ในวันที่  25  -  26  กุมภาพันธ์  2555

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น