รับตรง จุฬาฯ เปิดรับสมัครแล้ว!!!

UploadImage

          ข่าวดีค่ะ ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่ 10 -16 ก.พ. นี้เท่านั้นนะคะ
 

น้องๆ สามารถเข้าไปสมัครที่ลิงค์นี้เลยค่ะ http://admission2.atc.chula.ac.th/Register1.aspx
 หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4451-2 โทรสาร 02-218-4453

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น