รัฐบาลรัสเซียให้ทุนนศ.ไทยเรียนป.ตรี-ป.โท

UploadImage

 
          รัฐบาลรัสเซีย ให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทย ตามโควตาในแต่ละมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นประจำทุกปี แต่ละปีมีจำนวนทุนรวมทั้งหมดประมาณ 40ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีหรือโท (หรือ specialist 5 ปี) จำนวน 33ทุน และระดับ Candidate of Sciencesหรือ Doctor of Sciences หรือ ทุนวิจัยโครงการ หรือทุนระยะสั้นต่างๆ จำนวน 7 ทุน ทุนดังกล่าวเปิดประตูกว้างให้แก่ผู้สนใจสมัครรับทุนทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อนก็ได้
 
คุณสมบัติ
- ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษารัสเซีย หรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี แต่ถ้าหากไม่มี พื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน หากได้รับทุนแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนต้องเข้าเรียนในชั้นปีเตรียมภาษาเป็น เวลาหนึ่งปี ก่อนที่จะเริ่มศึกษาในระดับที่ได้รับทุนต่อไป
- ต้องมีผลการเรียนดีในวิชาหลักไม่น้อยกว่า 80% (หรือ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.5) โดยที่ผลการ เรียนในทุกวิชาไม่ควรต่ำกว่า 3.5 เช่นกัน
- ระยะเวลาที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จนถึงตอนที่สมัครรับทุน ไม่นานเกินกว่า 3 ปี
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่ต้องการสมัครขอรับทุน และอายุไม่เกิน 35 ปี
- สุขภาพแข็งแรง และสามารถปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศในรัสเซียได้
- ไม่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV
- หากได้มาถึงรัสเซียแล้วพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ ทางรัฐบาลรัสเซียจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับใดๆ ทั้งสิ้น
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
- ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารขอรับทุนได้ทั้งภาษารัสเซีย หรือภาษาอังกฤษ
- ใบสมัคร (ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครได้จากสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย ได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10-12.00 น. ของเดือนมกราคมจนถึงวันที่ 17 เมษายน)
- สําเนาผลการเรียนและใบจบการศึกษาที่ได้รับการรับรองแล้ว * (สําเนาผลการเรียนและใบจบการศึกษาที่แสดงวิชาทั้งหมดที่เรียนในระดับมัธยม ปลาย) โดยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโดยสถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs of Thailand) แล้ว
- ใบรับรองแพทย์ ที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา (Ministry of Public Health of Thailand) แล้ว
- ผลการตรวจ HIV ที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา (Ministry of Public Health of Thailand) แล้ว
- สําเนาใบสูติบัตร ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโดยสถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศแล้ว
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองโดยสถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศแล้ว
- รูปถ่ายหน้าตรงจํานวน 8 รูป ขนาด 4×6ซม
 
ระยะเวลาการสมัคร
- ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สถานทูตรัสเซียภายในวันที่ 18 เมษายน โดยที่ผลของทุนจะประกาศทางเว็บไซต์ช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม หรือเจ้าหน้าที่จากสถานทูตจะโทร แจ้งผลผู้สมัครในช่วงเวลานั้นๆ
 
ติดต่อขอทุน
Embassy Contacts
The Embassy of the Russian Federation in the Kingdom of Thailand
78 Sap Road, Surawongse, Bangrak, Bangkok 10500
tel: 02-268-11-69      
fax: 02-237-84-88
e-mail: rusembbangkok@rambler.ru
website: http://www.thailand.mid.ru

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น