สทศ.เดินหน้าสนองนโยบาย'สุชาติ' เล็งตั้งงบฯจัดทำธนาคารข้อสอบ

UploadImage

สทศ.เดินหน้าสนองนโยบาย "สุชาติ" จัดทำธนาคารข้อสอบ และพัฒนาระบบE-Testing โดยเตรียมตั้งงบประมาณปี 2556 เพื่อใช้ดำเนินการ

          ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวังพิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สทศ.เมื่อเร็วๆ นี้ตนและรศ.ดร.สัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ผู้อำนวยการ สทศ.ได้รายงานให้บอร์ดรับทราบถึงนโยบาย ศ.ดร.สุชาติธาดาธำรงเวช รมว.ศธ.โดยเห็นว่า สทศ.ควรมีธนาคารข้อสอบ(Item Bank ) และให้เร่งดำเนินการโดยให้ไปจัดทำรายละเอียดและตั้งงบประมาณของปี 2556 เพื่อมาเสนอรวมถึงการพัฒนาระบบ ETesting ซึ่งเป็นระบบการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยซึ่ง สทศ.อาจจะเริ่มต้นทำการวิจัยนำร่องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมออกข้อสอบเป็น ประจำโดยมีจุดหมายปลายทาง คือการประกันว่าผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณภาพ อย่าง ไรก็ตามศ.ดร.สุชาติให้ความเห็นว่าควรทำให้เด็กเห็นความสำคัญกับการนำคะแนนโอ เน็ตไปใช้มากกว่านี้เพราะแม้เด็กจะใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่มีเพียง 30%ดังนั้น สทศ.จึงเสนอว่าควรนำคะแนน O-Net ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ศ.กิตติคุณดร.สมหวังกล่าวต่อว่าที่ประชุมบอร์ดสทศ.ได้ตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงขึ้นอยู่ระหว่างแต่งตั้ง Examination Board ด้วย เพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานขณะเดียวกันได้อนุมัติโครงการวิจัย สังเคราะห์ระบบการทดสอบระดับชาติประเทศต่างๆของการวิจัยระบบการทดสอบอิง มาตรฐานผู้เรียน และการวิจัยอีกด้วย
ขอบคุณหนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น