ประกาศรายชื่อผู้มีสิืทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงจุฬาฯ ปี 55

UploadImage

ประกาศรายชื่อผู้มีสิืทธิ์สอบสัมภาษณ์
รับตรงจุฬาฯ ปี 55 มาแล้วนะคะ เช็ครายชื่อได้ที่นี่ค่ะ


หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4451-2 โทรสาร 02-218-4453

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น