ทุนป.โท-เอกรัฐบาลจีน ให้เรียนมหาวิทยาลัยครูยูนนาน

UploadImage

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555 ณ มหาวิทยาลัยครูยูนนาน (Yunnan Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรัฐบาลจีนจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่าง ที่พำนักอยู่ในประเทศจีน

ข้อมูลทุน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อดังกล่าว รัฐบาลจีนจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศ จีน ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ค่าที่พัก ค่าประกันคุณภาพ ค่าใช้จ่ายครั้งแรกเมื่อเดินทางมาถึง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวแก่ผู้รับทุน จำนวน 1,700 หยวน สำหรับระดับปริญญาโท และ 2,000 หยวน สำหรับระดับปริญญาเอก

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครต้องเป็นคนรับผิดชอบเอง

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถ กรอกใบสมัครเข้ารับทุนดังกล่าวผ่าน WEBSITE HTTP://LAIHUA.CSC.EDU.CN/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น