รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

UploadImage

           การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มีนาคม 55
 

สาขาที่เปิดรับได้แก่: คณะเกษตรศาสตร์,คณะสารสนเทศและการสื่อสาร,คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศและคณะวิทยาศาสตร์
ช่วงวันรับสมัครทาง internet : 10 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 02 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มสอบสัมภาษณ์ : 12 มีนาคม 2555
วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน : 20 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มยืนยันสิทธิ์ : 20 มีนาคม 2555หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หลักการรัสมัคร http://www.up.ac.th/admission/


มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร 0-5446-6666 ต่อ 1020,1027

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น