เปิดหลักสูตร เรียนภาษาอาเซียน..ฟรี


      สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา (Naresuan University Language Centre: NULC) มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดอบรมภาษาอาเซียนพื้นฐาน...ฟรี ค่าลงทะเบียนทุกหลักสูตร ถึงกันยายน 2555 รับจำนวนจำกัด 

            ผู้สนใจจะได้เรียนภาษา บทสนทนา และคำศัพท์พื้นฐาน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยหลักสูตรภาษาละ 12 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด กลุ่มละ 40 คนเท่านั้น
 
Phillipino: 
กลุ่มวันธรรมดา เวลา 17.00 – 20.00 น (ทุกวันอังคาร/พฤหัสบดี)
ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 8 มี.ค. 55
 
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
กลุ่มวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ตั้งแต่วันที่ 3 และ 10 มี.ค. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
 
Indonesian:
กลุ่มวันธรรมดา เวลา 17.00 – 20.00 น (ทุกวันพุธ/พฤหัสบดี)
ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 มี.ค. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
กลุ่มวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ตั้งแต่วันที่ 3 และ 10 มี.ค. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
 
Cambodian:
กลุ่มวันธรรมดา เวลา 17.00 – 20.00 น. (ทุกวันพุธ/พฤหัสบดี) 
ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
กลุ่มวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. และ 7 เม.ย. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
 
Laos: 
กลุ่มวันธรรมดา เวลา 17.00 – 20.00 น. (ทุกวันพุธ/พฤหัสบดี) 
ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เม.ย. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
กลุ่มวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ตั้งแต่วันที่ 21 และ 28 เม.ย. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
 
Burmese: 
กลุ่มวันธรรมดา เวลา 17.00 – 20.00 น. (ทุกวันอังคาร/พฤหัสบดี) 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พ.ค. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
กลุ่มวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ตั้งแต่วันที่ 5 และ 12 พ.ค. 55
รายชื่อ 
ลงทะเบียน
 
 
  
UploadImage

UploadImage

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา ม.นเรศวร โทรฯ 0-5596-1610-12 website www.nulc.nu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น