คัดเยาวชนรับทุนเยาวชนอาเซียนจีน

UploadImage

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไปร่วมประชุมปฏิบัติการ และเรียนรู้วัฒนธรรม  โครงการทุนเยาวชนอาเซียนจีน โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไปร่วมประชุมปฏิบัติการ และเรียนรู้วัฒนธรรม การเขียนอักษรจีนแบบดั้งเดิม การเรียนอักขระจีน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 ที่รัฐยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

          คุณสมบัติทั่วไป
1.อายุระหว่าง 16-18 ปี
2.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.มีทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4.มีความรู้เรื่องอาเซียน และความสัมพันธ์อาเซียนจีนเป็นอย่างดี
5.มีทักษะความเป็นผู้นำ
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7.มีไหวพริบปฏิภาณดี
8.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
9.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

          เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
2.รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมเรียงความภาษาอังกฤษจำนวน 1,000 คำ หัวข้อ"Youth: the Future for ASEAN-China Relations"

          ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปที่กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี 2 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ชั้น 1 อาคารสพฐ.5)

          สนใจสอบถามเได้ที่โทรศัพท์ 0-2281-6370 ต่อ 111,120
          อีเมล์ multilateral.unit2@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น