ถกโซนนิ่งร้านเหล้ารอบมหา'ลัย

ใน การเสวนา "ผ่าทางตัน ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา"โดยมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)โดยมีอาจารย์และนิสิต นักศึกษาจาก 15 มหาวิทยาลัย เข้าร่วม

          นายปริญญาเทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (มธ.) กล่าวว่าหัวใจที่จะทำให้รอบมหาวิทยาลัยปลอดร้านเหล้าได้ คือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมทำความเข้าใจเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมกันเช่น กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ซึ่งปัจจุบันสามารถขอได้ง่ายและโทษต่ำ หรือมหาดไทยดูเรื่องการขออนุญาตเปิดสถานประกอบการ หากมีการเล่นดนตรีหรือเต้นรำซึ่งร้านส่วนใหญ่มีการละเมิด หรือพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สาธารณสุขมีกฎหมายเรื่องการลด แลก แจก แถม โปรโมชั่น และกำหนดอายุของผู้ซื้อซึ่งพบว่ามีการละเมิดและแทบไม่มีการบังคับใช้จริงทำ ให้ยังมีการละเมิดอยู่

          "จัดโซนนิ่งซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลอ้างว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยต่างๆจึงจำเป็นต้องทำให้เห็นว่าการสร้างระบบโซนนิ่งสามารถทำได้ จริงให้รัฐบาลเห็นปัจจุบันได้กำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายเหล้า คือถ้าเป็นร้านอาหารต้องควบคุมอายุ ถ้าเป็นร้านเหล้า มีดนตรี เราเชิญให้นอกเขต300 เมตรโดยต้องทำให้เป็นพื้นฐานทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการเจรจาซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลดี" นายปริญญากล่าว

          นายปริญญากล่าวว่าเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการออกใบ อนุญาตขายสุรา เพราะพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ไม่ได้ห้ามจำหน่ายรอบๆ คือบริเวณต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแนวทางที่เสนอต่อรัฐบาลคือมาตรา 27 ข้อสุดท้ายที่ห้ามไว้ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          พ.ศ.2551 ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องให้ความสำคัญเพราะสามารถออกประกาศห้ามเพิ่มเติมได้นอก จากนี้ยังได้เสนอให้มีการทำโซนนิ่งรอบสถานศึกษาไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ และร่างกฎกระทรวงนี้ก็ติดขัดมาหลายปีแล้วโดยไม่ได้มีการประกาศบังคับใช้ ทั้งนี้ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้านำร่องไปแล้ว 15 สถาบัน

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น