นิเทศ ม.รังสิต เปิดสาขาใหม่”สื่อสารการกีฬา “

UploadImage

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตร สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬา แต่เป็นผู้สนใจการด้านการผลิตรายการเกี่ยวกับการกีฬา สนใจการนำเสนอข่าวกีฬา การประกอบธุรกิจกีฬา
 
การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จะใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 1/2555

ผู้สนใจศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬา แต่เป็นผู้สนใจการด้านการผลิตรายการเกี่ยวกับการกีฬา สนใจการนำเสนอข่าวกีฬา การประกอบธุรกิจกีฬา เช่น ศูนย์กีฬา ฟิตเนส สโมสรกีฬาฯ หรือแม้กระทั่งการจัดการแสดงในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา ฯลฯ

หลักสูตรนี้จบแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้
 1. ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว พิธีกร (ด้านการกีฬา)
2. ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสื่อสารและการกีฬา
3. ผู้บริหารการจัดการการสื่อสารและการกีฬา
4. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและการกีฬา และนันทนาการ
5. ผู้ประกอบการในศูนย์กีฬา สโมสรกีฬา

กำหนดเปิดรับสมัครต้นเดือนเมษายน หรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
อาจารย์สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ (084 3533153)
 อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ (081 6263500)
อาจารย์ประพนธ์ มะกรครรภ์ (081 3734113)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น