ศธ.รุกกวาดล้างยาเสพติด

UploadImage

          นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการกล่าวถึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการรณรงค์กวาด ล้างยาเสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 1/2555 ว่าที่ ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการรณรงค์กวาดล้างยาเสพติดใน สถานศึกษาโดยมี รมว.ศธ. รมช.ศธ. เป็นที่ปรึกษา มีนายประแสง มงคลศิริที่ปรึกษารมว.ศธ.เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ 1.กำหนดแนวทางการดำเนินงานรณรงค์กวาดล้างยาเสพติด 2.จัดทำแผนการสกัดยาเสพติดสู่สถานศึกษา 3.กำกับดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานผู้บริหารสถานศึกษา 4.มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวมทั้งรายงานผลต่อ รมว.ศธ.ทุกสัปดาห์ 4.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รมว.ศธ.มอบหมาย

          นายสุชาติกล่าวต่อว่าที่ประชุมยังกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อกวาดล้างยาเสพติด ตรวจสอบข้อมูลยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างละเอียด และรายงานกลับมายัง ศธ.ภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นคณะกรรมการจะกำหนดสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อกวาดล้างยาเสพติดราย จังหวัด โดยจะทำในจังหวัดมียาเสพติดมากก่อนและจะฟื้นโครงการโรงเรียนสีขาวอีก ครั้งกระตุ้นให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดลดความเสี่ยงต่อนักเรียน ครูซึ่งจะมีมาตรการลงโทษสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ทำตามนโยบายด้วยขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น