รัฐบาลออสเตรเลียมอบ1,000ทุน เรียนป.ตรี-เอก

UploadImage

รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาของออสเตรเลีย (Australian Development Scholarships - ADS)

          รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาของออสเตรเลีย (Australian Development Scholarships - ADS) ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและสถาบัน เทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล (TAFE) ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนฝึกอบรม ในออสเตรเลีย จำนวนสูงสุด 1,000ทุนต่อปี

สิทธิประโยชน์
          ระยะเวลามอบทุนเป็นระยะเวลาเรียนขั้นต่ำของหลักสูตรที่กำหนดโดยสถาบันการ ศึกษาของออสเตรเลีย รวม ถึงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
          ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ครั้งเดียวเป็นค่าที่พักและอุปกรณ์การเรียน 5,000ดอลลาร์ออสเตรเลีย ค่าครองชีพ 28,000ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี หลักสูตรการเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Introductory Academic Program - IAP) ระยะเวลา 4-6สัปดาห์ ค่าประกันสุขภาพ หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับการทำงานภาคสนาม (เฉพาะนักวิจัย)

คุณสมบัติ
          1. อายุ 18ปีขึ้นไป
          2. ยังไม่ได้สมรสหรือหมั้นหรืออยู่กินโดยพฤตินัยกับบุคคลที่ถือสัญชาติ ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ หรือมีที่อยู่อาศัยถาวรทั้งระหว่างขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือก หรือระหว่างการรับทุนการศึกษาในออสเตรเลีย
          3. ไม่เป็นทหาร
          4. ไม่เคยสมัครขอทุนการศึกษาระยะยาวขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศแห่ง ออสเตรเลีย (AusAID) เว้นแต่สำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปประเทศบ้านเกิดและพำนักอยู่เป็นระยะเวลาสอง เท่าของระยะเวลาในการรับทุนครั้งก่อน
          5. ไม่เคยได้รับทุนของรัฐบาลออสเตรเลียก่อนสมัครขอทุนนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 2ปี
          6. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกใน ประเทศออสเตรเลีย หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิการคัดเลือก

ช่วงเวลาการสมัคร
          ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ที่ www.ausaid.gov.au/scholar/studyin.cfm ระหว่างวันที่ 1กุมภาพันธ์ถึง 30เมษายน

สอบถามข้อมูลที่ E-mail: Scholarships.Thailand@ausaid.gov.au

ดูรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการที่ www.ausaid.gov.au/scholar/ads-institutions.cfmข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น