เม็กซิโกให้ทุนนักวิจัยไทย

 UploadImage

            สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในประเทศเม็กซิโก ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม (Third World Academy of Sciences - TWAS) ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่นและมีความประสงค์ จะศึกษาต่อหลักสูตรวิจัยหลังปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Postdoctoral Research in Natural Sciences) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

           ผู้สมัครสามารถสมัครขอทุนของ TWAS และองค์กรนักวิทยาศาสตร์สตรีแห่งโลกที่สาม ( Third World Organization for Women in Science – TWOWS) ได้ปีละหนึ่งทุน โดยยกเว้นให้เฉพาะทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ ระยะเวลา 6-12 เดือน

รายละเอียดของหลักสูตร
1. หลักสูตรวิจัยหลังปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 6-12 เดือน
2. มีค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าอาหาร
3. มีประกันสุขภาพ

ผู้สมัครขอทุนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- อายุไม่เกิน 40 ปีในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สมัคร
- ถือสัญชาติในประเทศกำลังพัฒนา (นอกเหนือจากเม็กซิโก)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีงานทำประจำในประเทศกำลังพัฒนา (นอกเหนือจากเม็กซิโก) และทำโครงการวิจัย มีจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจากสถาบันเจ้าภาพในเม็กซิโก
- มีความรู้เกี่ยวกับภาษาสเปนหรือผลการทดสอบความรู้ความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครควรส่งหนังสือตอบรับจากสถาบันเจ้าภาพในเม็กซิโกที่เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ดูรายชื่อสถาบันอุดม ศึกษาในเม็กซิโกที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://twas.ictp.it/common/files/files-exch/HiEdInstMexico.xls
2. แนบจดหมายรับรองทางอีเมล์ไปยัง TWAS โดยตรงที่ E-mail: fellowships@twas.org
ตัวอย่างหนังสือตอบรับจะรวมอยู่ในแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://twas.ictp.it/common/files/files-exch/twas-pdoc-app-form ส่วนรายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://twas.ictp.it/common/files/files-exch/twas-pdoc-app-guidelines
          3. หัวข้อจดหมายประกอบไปด้วย CONACYT/PDoc/นามสกุลของผู้สมัคร หรือสามารถบรรจุซองปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์

ช่วงเวลาการสมัคร
สมัครภายในวันที่ 30 มิ.ย.2555
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง TWAS Fellowships Office, ICTP campus, Strada Costiera 11, 34151 Trieste, Italy
โทรศัพท์ :          +39 040 2240 314    
โทรสาร             +39 040 2240 689    
E-mail: fellowships@twas.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น