รับตรง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (รอบ2) คณะวิศวะฯ ศิลปากร

UploadImage

          โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รอบ2) ม.ศิลปากรประจำปี 2555 รับสมัครถึง 11 มีนาคม 2555
 
กำหนดการรับสมัคร

ช่วงวันรับสมัครทาง internet : 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 11 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มสอบสัมภาษณ์ : 24 มีนาคม 2555
วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน : 26 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มยืนยันสิทธิ์ : 26 มีนาคม 2555
   

เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาคะแนน GAT 20 % PAT1 30% PAT 2 50%


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร   034-219-360    
http://www.eng.su.ac.th/biotweb/index.htm
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น