รับตรง ลาดกระบังฯ วิทยาเขตชุมพร รอบ 2

UploadImage

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรงรอบ 2) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 สมัครด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 มีนาคม 2555

สาขาและจำนวนรับ

สาขาเทคโนโลยีทางการเกษตร ได้แก่
-วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 คน
- พืชสวน 30 คน
- สัตวศาสตร์ 30 คน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
- วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช., ม.6) 50 คน
- วิศวกรรมเครื่องกล (ปวส.) 50 คน
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) 50 คน

กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2555
สมัครทางไปรษณีย์และสมัครทาง Internet วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2555สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 17/1 หมู่ 6
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประเทศไทย 86160
หมายเลขโทรศัพท์  077-506410  โทรสาร  077-506425
http://161.246.199.11/www/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น