รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2555

UploadImage

          สำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวกับการบิน ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวมาฝากค่ะ ขณะนี้ทางสถาบันการบินพลเรือนกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญา ตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 สาขาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ค่ะ

กองวิชาบริหารการบิน   
-   เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (AVM) (ปกติ)
-   การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACMc) (ต่อเนื่อง)
-   การจัดการท่าอากาศยาน (APMc) (ต่อเนื่อง)

กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
-   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (AEE) (ปกติ)
-   การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM) (Trainning)

กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ 
-   นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) (Trainning)
-   การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI) (Trainning)

เกณฑ์การคัดเลือก
ภาษาอังกฤษ 30 %,คณิตศาสตร์  25%,ฟิสิกส์ 25 %,ความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 10 %และการสอบสัมภาษณ์ 10 %

การสมัคร
รับสมัครผ่านทางระบบ  INTERNET  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2555 ที่เว็บไซด์ www.catc.or.th  
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-2725741-4 ต่อ 230,261 หรือ 02-2725827
เว็บไซต์หลัก   http://www.catc.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น