แจกฟรี! (รอบ 2) ทุนป.ตรี วิศวะ ภาคภาษาอังกฤษ มธ.

ทุนฟรีดีๆ มีในโลก ที่นี้เท่านั้น!!!
Thammasat English Programme of Engineering (TEPE)

เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ ภาษาอังกฤษนับว่าสำคัญมากในอนาคตอันใกล้นี้ ข่าวดีสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ  โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามหลักสูตร TEPE หรือ Thammasat English Programme of Engineering รอบที่ 2 โดยทุนเป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร แบ่งเป็น

1. ทุนเต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนได้รับยกเว้นค่าหน่อยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ (เทอมละประมาณ 78,000 บาท)
2. ทุนบางส่วน ผู้ได้รับทุนได้รับยกเว้นเฉพาะค่าหน่อยกิต (เทอมละประมาณ 50,000 บาท)

กำหนดการรับสมัครทุน TEPE รอบ 2

UploadImage


โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. มี 5 ภาควิชาดังนี้
1. Chemical Engineering
2. Mechanical Engineering
3. Electrical Engineering
4. Industrial Engineering
5. Civil Engineering
สอบถามเพิ่มเติม โทร.087-325-2653/ 087-325-3074
 
Email: tep_info@engr.tu.ac.th
Website: www.tep.engr.tu.ac.th


UploadImage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น