เรียน 1000 ชม.ต่อปี ไม่พอ ต้องเรียนเพิ่ม

UploadImage

สพฐ.ปรับ ร.ร.ประถม-มัธยมทั่วประเทศ ให้นักเรียนประถมเรียนมากกว่า 1,000 ชม./ปี จากเดิมให้เรียนไม่เกิน 1,000 ชม.

เรียบเรียงข่าวใหม่ จากทีมงานศูนย์ข่าวการศึกษาไทย


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ.ให้ แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ดังนี้

1.ให้กำหนดเวลาเรียนในรายวิชา/ กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อม และจุดเน้น ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมไม่เกิน 200 ชั่วโมงต่อปี

และ 2.กำหนดเวลาเรียนรวมระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี

และยังปรับข้อความของเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใหม่ โดย กำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด จากเดิมระบุว่า นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด

ส่วนระดับประถมศึกษาได้ กำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานกำหนด และรายวิชา/ กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด สำหรับเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ โดยกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วย และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ซึ่งจากรายงานข่าวเมื่อไม่นานมานี้ เด็กไทยได้ครองสถิติเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 3ของโลก อาจอนุมานได้ว่า หากมีการสำรวจสถิติการจัดอันดับดารเรียนกันใหม่หลังจากการประกาศปรับหลัก สูตรนี้ เด็กไทยคงไม่พลาดอันดับ 1 ประเทศที่เรียนหนักที่สุดในโลกเป็นแน่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น