รับตรงเภสัชฯ ศิลปากร รอบพิเศษ

UploadImageUploadImage

เภสัชฯ ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบตรงเพิ่มเติมและเพิ่มโอกาสพิเศษร่วมกับ เภสัชฯ บูรพา รับ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งนี้ เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 15  มีนาคม 2555

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มพิเศษ ปีการศึกษา 2555

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง ปีการศึกษา 2555

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2555

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  23  มกราคม -15  มีนาคม 2555
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน  19-22  มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  28 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน  7-8 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  1พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 19  พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  10 พฤษภาคม 2555
 
ผู้สนใจสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดได้ที่
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
http://www.research.su.ac.th/pharm/
 ฝ่ายรับสมัครฯ โทร.080 – 7000691 หรือ 080 - 7001043 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น