ประกาศเรียกตัวสำรองสอบตรง มศว รายงานตัว


UploadImage

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) วันที่ 24-27 มกราคม 2555สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการรายงานตัวเป็นนิสิต ติดต่อ
กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. 02-6495718, 20
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น