ตรวจผังที่นั่งสอบ รับตรงเภสัช ศิลปากรน้องๆที่สมัครสอบโครงการับตรง ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (Direct Admissions 55) ที่จะมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 14-15 มกราคม 2555 ที่จะถึงนี้ สามารถตรวจสอบผังที่นั่งสอบ และบัตรเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม นี้ค่ะ

UploadImage


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
http://www.pharm.su.ac.th/home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น