อัพเดต ระเบียบการ รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

UploadImage

หลังจากที่ได้มีประกาศจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่องกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ออกมาก่อนหน้านี้ ขณะนี้ทางวิทยาลัย ได้ออกระเบียบการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะ

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 27 เมษายน 2555

ารรับสมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่ 2 มกราคม – 19 เมษายน 2555 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ )
การรับสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่ 2 มกราคม – 19 เมษายน 2555  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ  1 พฤษภาคม 2555
กำหนดการสอบภาควิชาการ  10 พฤษภาคม 2555
การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบสัมภาษณ์ 14 พฤษภาคม 2555
รายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
317/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 02-3547842 และทางเว็บไซต์  http://www.rtanc.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น