รับตรงอินเตอร์จุฬาฯ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์

UploadImage
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติมอีก 2คณะ คือ คณะจิตวิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ค่ะ

น้องๆคนไหนที่สนใจ สามารถดาวน์ โหลดรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละคณะได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2555

การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

 
กำหนดการรับสมัคร   15กุมภาพันธ์ -  9 มีนาคม  2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น