สทศ.เผยขาดสอบ 7 วิชาสามัญเพียบ

UploadImage 
 
         นายสัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่าจากการที่สทศ.จัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทยสังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา เมื่อวันที่ 7-8 มกราคมที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดม ศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย(ทปอ.) นั้นสทศ.ได้รับรายงานข้อมูล เบื้องต้นจากสนามสอบและศูนย์สอบ พบว่ามีผู้ขาดสอบในแต่ละวิชาดังนี้ ภาษาไทย มีสิทธิสอบ145,619 คน ขาดสอบ 11.56% สังคมศึกษา มีสิทธิสอบ 145,620 คน ขาดสอบ 9.74% ภาษาอังกฤษ มีสิทธิสอบ 146,263 คนขาดสอบ10.89% คณิตศาสตร์ มีสิทธิสอบ 136,979 คนขาดสอบ 10.84% ฟิสิกส์ มีสิทธิสอบ 95,798 คน ขาดสอบ 11.38% เคมี มีสิทธิสอบ 95,609 คน ขาดสอบ 12.97% ชีววิทยามีสิทธิสอบ96,876 คน ขาดสอบ 14.38% ส่วนการทุจริตการสอบนั้น ยังไม่พบการทุจริตส่วนผู้เข้าข่ายทำผิดระเบียบการสอบนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการจากศูนย์สอบขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น