ม.เกษตรฯ บางเขน จัดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

UploadImage

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ตามแนวคิดโครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต สำหรับ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนวและผู้ที่สนใจทั่วไป ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ภายในงานพบกับ
- กิจกรรมการแสดงบนเวทีและการนาชมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การออกบูธของมหาวิทยาลัยต่างๆ
- การบรรยาย/อภิปรายบนเวทีโดยนิสิตและ/หรือนิสิตเก่าผู้มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  ทีเข้าร่วมงาน

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ku.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น