กำหนดสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง ใช้ GAT PAT พระจอมเกล้าธนบุรี

UploadImage

อัพเดตค่ะ อัพเดต กำหนดการสอบข้อเขียน (คณะจัดสอบเอง)  และวันสอบสัมภาษณ์  โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค่ะ  ถึง แม้จะเป็นโครงการที่พิจารณาคะแนน GAT /PAT แต่ก็มีบางคณะที่จะมีการสอบข้อเขียนที่คณะจัดสอบเองด้วยนะคะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นต้นจ้า ^__^กำหนดการ 

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่  31 มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  6 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการสอบ Update ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 54
คณะวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย : สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์  16 -17 กุมภาพันธ์ 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์: สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์  25  กุมภาพันธ์ 2555


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 มีนาคม 2555
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Tel.  0-2470-8146, 0 – 2470-8348, 0-2470-8164    
Fax. 0-2470-8164

Website : www.kmutt.ac.th/admission
Email : admission@kmutt.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น