ยันพรีวีเน็ตเวลาเดิม-ข้อสอบไม่รั่ว

UploadImage

ยันพรีวีเน็ตเวลาเดิม-ข้อสอบไม่รั่วสอศ.ตั้งกก.คุม-เน้นปรับจุดอ่อนนักเรียน


         นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยถึงการจัดสอบเสมือนจริงของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการอาชีวศึกษาหรือ Pre V-Net ว่า จะไม่เลื่อนสอบ Pre V-Net ในวันที่ 15-16 ธ.ค. ออกไปอีกแล้วเพราะ ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ขยับปฏิทินการสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ออกไปให้แล้ว โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สอบวันที่ 4 ก.พ. 55 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สอบวันที่ 5 ก.พ. 55 ซึ่งถือว่ามีระยะห่างจากการสอบ Pre V-Net พอสมควรและมีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาเด็กก่อนที่จะมีการสอบจริง อย่างไรก็ตามสำหรับความพร้อมในการจัดสอบ Pre V-Net นั้น ขณะนี้ได้จัดส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์ไปยังศูนย์อำนวยการสอบทั้ง 11 แห่งแล้วซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลข้อสอบเพื่อความ ปลอดภัยไม่ให้ข้อสอบรั่วไหล และชำรุดเสียหาย

         "ผมมั่นใจว่าจะไม่มีข้อสอบรั่วอย่างแน่นอน เพราะการสอบ Pre V-Net เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ และจุดอ่อนด้อยของเด็ก จึงไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับใครซึ่งครูผู้สอนเองก็อยากจะรู้ความถนัดของ เด็กแต่ละคนเช่นเดียวกันจะได้แก้ปัญหาอย่างถูกจุด โดยการสอบดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวศึกษามากและไม่ได้เอาผลคะแนน สอบมาให้คุณหรือโทษต่อครูหรือสถานศึกษาด้วย ดังนั้น การสอบ Pre V-Net จึงมีแต่เรื่องดี อย่างไรก็ตาม การสอบครั้งนี้ได้มีการสร้างแรงจูงใจในการสอบโดยได้ร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุน เด็กที่ทำคะแนนสอบได้สูงสุดทั้ง Pre V-Net และ V-Net ด้วยการมอบรางวัลตอบแทน เช่น รถจักรยานยนต์ เป็นต้นซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นมาตรการเชิงกดดันแต่เป็นรูปแบบ การจูงใจในการสอบมากกว่า" นายชัยพฤกษ์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น