จี้ครูเตรียมน.ร.สู่อาเซียน

นางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าว ภายหลังเปิดงานสุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียนประจำปีการศึกษา 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 (สพป.) ว่า ศธ.ถือว่าการจัดงานศิลปหัตถกรรมเป็นงานที่สำคัญ เป็นสิ่งที่แสดงออกบ่งชี้ในการวัดความสามารถของครู และนักเรียน จะแสดงออกเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะจะเป็นตัววัดผลงานของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จึงขอให้ครูและผู้บริหารถือเป็นงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนทางการศึกษา

          รมช.ศธ.กล่าวต่อว่า อยากให้ครู และผู้เกี่ยวข้องช่วยกันเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอา เซียน ปี 2558 โดยศธ.กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยส่งเสริมอาชีพใหม่ 5กลุ่ม สอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งปัจจุบันไทยเตรียมตัวน้อยมาก

          "สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งดำเนินการ คือการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับสมาชิกในประชาคมอาเซียนได้ ทั้งต้องสอนเด็กให้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศในทวีปต่างๆ ทั่วโลก และรู้จักประเทศของเราเอง โดยยึดหลักรู้เขารู้เราเท่ากัน แข่งขันได้ทุกเรื่อง" รมช.ศธ.กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น