รับตรงสถาปัตย์ ลาดกระบัง

UploadImage
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ แบบรับตรง ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติ
สาขาวิชานิเทศศิลป์
สาขาวิชาภาพยนตร์แลดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาการถ่ายภาพ
สาขาวิชาจิตกรรม,ประติมากรรม,ภาพพิมพ์


คุณสมบัติ
ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00

การสอบ ::
1. ข้อเขียน (ภาคทฤษฏี และปฎิบัติ)
2. สัมภาษณ์ แฟ้มผลงานทางด้านศิลปะ

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 26 ธ.ค. 2554 – 27 ม.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3 ก.พ. 55
สอบข้อเขียน  10 มี.ค. 55
ประกาศผลสอบข้อเขียน 23 มี.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ 1 เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  5 เม.ย. 55


สนใจสมัครสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ > >  รับตรงคณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น