สหรัฐอเมริกา ประเทศที่ได้รับความนิยมของนักเรียนต่างชาติ

UploadImage

“เด็กๆ ที่เรียนต่อต่างประเทศจะได้รับทักษะที่จำเป็นในระดับสากล เพื่อพร้อมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของศตวรรษที่ 21   ในทางกลับกัน นักเรียนต่างชาติเหล่านี้ก็ทำให้สถาบันการศึกษาและสังคมของเราแพร่หลายไป ทั่วโลกเช่นกัน” Ann Stock, US Assistant Secretary of State
 
      รายงานของ the Institute of International Education (IIE) ได้เปิดเผยว่า จำนวนของนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ตามวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานั้น ได้เพิ่มขึ้นถึง 5% ในช่วงปีการศึกษา 2010/2011 ที่ผ่านมา
      นอกจากนี้ รายงานของ Open Door ที่ เกิดจากความร่วมมือของ the U.S. Department of State’s Bureau of Educational และ Cultural Affairs  ยังบอกอีกว่า จำนวนของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกามีสูงถึง 723,277 คน
      โดยประเทศที่มีปริมาณนักเรียนเข้ามาเรียนต่ออเมริกาเพิ่มขึ้นมาก ก็คือ ประเทศจีน ที่เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2009/2010  และประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่เพิ่มขึ้น 44%  นอกจากนี้ยังมีประเทศเวียดนาม อิหร่าน และเวเนซูเอล่าที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10%   โดยปริมาณของนักเรียนหญิงมีประมาณ 45% ของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนทั้งหมด
      การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มีผลกระทบสำคัญในด้านเศรษฐกิจของอเมริกา เพราะนักเรียนต่างชาติสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 2,100 ล้านเหรียญ จากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่างๆของพวกเขา
      โดยแหล่งเงินทุนของนักเรียนต่างชาตินั้น รายงานได้เปิดเผยว่า 63% เป็นเงินทุนส่วนตัวหรือจากครอบครัวของพวกเขาเอง   ส่วนเงินช่วยเหลือจากทางอื่นๆนั้น 70% แล้วจะมาจากนอกสหรัฐอเมริกาทั้งนั้น เช่น เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยหรือมหาวิทยาลัยในไทย เป็นต้น
      โดยรัฐที่เป็นที่นิยม 5 อันดับของนักเรียนต่างชาติก็คือ California, New York, Texas,Massachusetts และ Illinois   ส่วนรัฐ Ohio เป็นรัฐที่มีการเพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติมากที่สุด คือ 10.5%
      การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนต่างชาติ ส่งผลกระทบสำคัญต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากมาย ทั้ง การเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย การเติบโตของชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆยังได้เพิ่มจำนวนการรับนักเรียน ทุนจากภาคเอกชนและจากรัฐบาล, เปลี่ยนแปลงนโยบายและขั้นตอนการจ้างงานภายในมหาวิทยาลัย, ลดอัตราค่าเล่าเรียน และเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุน
      นอกจากนี้  ปริมาณการสมัครเรียนของนักเรียนในระดับปริญญาตรียังเพิ่มขึ้น 6%  ซึ่งทำให้จำนวนของนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี เริ่มใกล้เคียงกับจำนวนนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาโทที่อยู่ที่ 296,574 คน
      สาขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกา คือ Business and Management (22%), Engineering (19%), Mathematics and Computer Science (9%),Physical and Life Sciences (9%), Social Sciences(9%), Fine & Applied Arts (5%),Health Professions (5%), Intensive English Language(5%), Education(2%), Humanities(2%) และ Agriculture(1%)
      Open Doors คือ รายงานที่เขียนขึ้นโดย the Institute of International Education, the leading not-for-profit educational และ cultural exchange organization in the United States  ผ่านการสำรวจสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองมากกว่า 3,000 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น