กำหนดสอบสัมภาษณ์ รับตรงปิโตรเคมีฯ ศิลปากร

UploadImage

         ประกาศแล้ว !!หลังจากที่รอคอยกันมานาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปกร  ได้ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ซึ่งได้ประกาศรายชื่อไปแล้วก่อนหน้านี้นั้น  โดยกำหนดให้มีการสอบ ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554 นี้ค่ะ
 
โครงการที่มีการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
- โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบสอง)
 
- โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี(เพิ่มเติมพิเศษครั้งที่ 3) รับจากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข
 
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี (เพิ่มเติมพิเศษครั้งที่ 4) รับจากโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
 

 
UploadImage


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร 
ติดต่อเบอร์ 034-219364-6 ต่อ 25127-9     
http://www.eng.su.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น