สพฐ.เข้มผู้คุมสอบโอเน็ตห้ามบอกข้อสอบเด็ก

UploadImage
 
สพฐ.เข้มผู้คุมสอบโอเน็ตห้ามบอกข้อสอบช่วยเหลือเด็กเด็ดขาด ชี้สำคัญต่อระบบการศึกษาอนาคต
 
วันนี้( 6 ธ.ค.) ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการวางมาตรการเรื่องการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต  ที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ. 55  เนื่องจากการสอบโอเน็ตจะมีความสำคัญต่อระบบการศึกษาและผู้เรียน  เพราะสอบโอเน็ตจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรับนักเรียน  ดังนั้น สพฐ.จะทำให้ทุกคนเกิดความมั่นใจในระบบของการควบคุมการสอบดังกล่าวมากขึ้น โดยต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งได้มอบหมายภารกิจนี้ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบการ ดำเนินการคุมการสอบโอเน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะเกรงว่าจะเกิดการทุจริตการสอบโอเน็ตเกิดขึ้น เช่น ผู้คุมสอบไปบอกคำตอบให้กับนักเรียน เป็นต้น เนื่องจากประเด็นนี้มีข้อทักท้วงเข้ามาอย่างมากว่าครูผู้คุมสอบจะบอกคำตอบ แก่นักเรียนของตนเองเป็นการช่วยเหลือกันเพื่อให้คะแนนออกมาดี เนื่องจากการสอบโอเน็ตจะมีผลต่อการประเมินความดีและความชอบด้วย   ดังนั้น สพฐ. จึงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องไม่ทำให้นโยบายเรื่องนี้กลายเป็นสิ่งชักจูงใจในการ ก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตเกิดขึ้นได้
 
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง บุคลากรประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคมนี้  โดย สพฐ. ได้เตรียมการอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ทั้งนี้ในวันสอบดังกล่าวเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สพฐ.ทุกคนจะประจำการเพื่อรอรับฟังข้อมูลการสอบจากทุกจุดของสนามสอบด้วยว่ามี ปัญหาหรือเรื่องทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่.

ขอขอบคุณ เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น