รับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ หญิง

UploadImage
โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนรับ 60 คน

คุณสมบัติ
- มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160  เซนติเมตร
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 4  - 31 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  15 กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน 26  กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน  29 กุมภาพันธ์ 2555
ตรวจร่างกาย  5 -6 มีนาคม 2555
สอบพลศึกษา 7 มีนาคม 2555
สอบสัมภาษณ์  8 มีนาคม 2555
ประกาศผล 14 มีนาคม 2555
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-312-009   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น