สัตวแพทย์ฯ มอ.เปิดบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรีตลอด ธ.ค. นี้

UploadImage

สัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. "บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง" ฟรี! ตลอดเดือนธันวา ถวายเป็นพระราชกุศล

           โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม "บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 โดยให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดพยาธิภายในและภายนอก และ ให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นสัตว์เลี้ยง ฟรี ! ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2554 ณ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ที่อาคารคณะนิติศาสตร์ (หลังเดิม) ด้านหลังสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร


สอบถามรายละเอียดได้ที่
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 0 7428 9492 สายภายใน 9492
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vet.psu.ac.th/