โควตาหลักสูตรใหม่ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่นเปิดรับอีกหนึ่งโครงการสำหรับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับโครงการ โควตาหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) เปิดรับถึงวันที่ 15 มกราคม 2555


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
คุณสมบัติ :นร.ชั้นม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต  มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  หรือนักเรียนสายวิชาชีพ  ปวช. แผนกช่างอุตสาหกรรม  มี  GPAX 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
คุณสมบัติ :นร.ชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  และ GPA กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือนักเรียนสายวิชาชีพ  ปวช. ทุกแผนการเรียน  มี  GPAX 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50  และGPA กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00กำหนดการ
รับสมัครถึง วันที่ 15 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  18 มกราคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  25 มกราคม 2555

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2763-2600 ต่อ  2601-2604     
โทรสาร  0-2763-2700   
http://www.tni.ac.th/web/th/