กำหนดการใหม่ โควตาสสวท.และสอวน. วิศวะ ม.เกษตร

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอยกเลิกประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษามรคณะวิศวกรรมศาสตร์  โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยา ศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2555 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554  โดยยังคงคุณสมบัติในการสมัคร และการพิจารณากรคัดเลืองคงเดิม และมีกำหนดการรับสมัครใหม่ดังนี้

กำหนดการใหม่
เปิดรับสมัคร 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  2 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์  2555
ประกาศผล 6 กุมภาพันธ์2555
ยืนยันสิทธิ์ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2555
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>การรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน