เทรนด์จ้างงานปี 55 ไอที-การตลาด-วิศวะ-บัญชี รุ่ง


          เปิด ผลสำรวจอัตราเงินเดือนค่าจ้างปี 54 ชี้เทรนด์ตลาด งานปีหน้า ไอที-การตลาด-วิศวะ-กฎหมาย-บัญชี ค่าตัวแพงสุดคนไทยฝันเหมือนเดิมอยากทำงานบริษัทข้ามชาติ

         กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทยบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้านการแก้ปัญหาทรัพยากรมนุษย์เปิดเผยผลสำรวจอัตราเงินเดือนค่าจ้างในประเทศไทยในปี 2554 และจัดทำคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบเงินเดือนตามหมวดงานระดับอายุงานตั้งแต่ 0-5 ปี ปรากฏว่า พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 0-5 ปีมีเงินเดือนเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 10,000 บาท/เดือน และเฉลี่ยสูงสุดที่ 100,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 บาท/เดือน
2.
การตลาด ฝ่ายขาย และประชาสัมพันธ์ 80,000 บาท/เดือน
3.
วิศวกรรม, ธุรกิจวิศวกรรม, เลขานุการ, ผู้ดูแลระบบ, บริการลูกค้า และซัพพลายเชน 60,000 บาท/เดือน
4.
ฝ่ายกฎหมาย 50,000 บาท/เดือน
5.
การเงิน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 45,000 บาท/เดือน

          น.ส.ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้จัดการประจำประเทศกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดทำคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2555 ในเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเงินเดือนตามหมวดงาน ระดับอายุงาน 0-5 ปีและอายุงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป อ้างอิงจากฐานเงินเดือนปี 2554 และพิจารณาจากอายุงานเฉลี่ย ประสบการณ์การทำงานรวมถึงทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานของพนักงานใน องค์กรเป็นสำคัญ

          ขณะที่การปรับโครงสร้างเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ตามนโยบายรัฐบาลไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทำให้การเปรียบเทียบเงินเดือนตามหมวดงานในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงเพราะบริษัทจะพิจารณาตัวเลขจากความเป็นจริงในตลาดงานปัจจุบัน

          น.ส.ธิดารัตน์กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานในประเทศไทย 2,209 คนเกี่ยวกับมุมมองและเหตุผลที่อยากร่วมงานกับบริษัทในฝัน 5 อันดับแรกปรากฏว่า
- 70% ต้องการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ
- 60% ระบุว่าช่วงเวลาที่คนทำงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้คือ 09.00-11.00 น.,
- 48% จะต้องมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี,
- 45% มีอิสระในการทำงาน
- 43% เลือกที่จะทำงานโดยคำนึงถึงชื่อเสียงขององค์กรและเมื่อเปลี่ยนงานจะต้องเงินเดือนเพิ่มจากเดิมมากกว่า 20%

          ที่น่าสังเกตคือ 38% ระบุว่า การทำงานกับบริษัทหนึ่งๆ ไม่ควรทำงานเกิน 5 ปี และ 37% จะพิจารณาจากลักษณะงานที่น่าสนใจรวมถึงผลตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สูง

          สำหรับแนวโน้มความต้องการตลาดแรงงานในปี 2555 น.ส.ธิดารัตน์ กล่าวว่า ยังคงมีอัตราความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสายอาชีพบางสาขายังคงมองหาผู้สมัครมาเติมเต็มตำแหน่งงานว่างในตลาด เช่นงานออกแบบตกแต่ง, งานขาย, งานบุคคล, บัญชี, ธุรการ, ลูกค้าสัมพันธ์และกลุ่มสายอาชีพเทคนิคสายโรงงาน ส่วนเทรนด์ตลาดงานปีหน้าตำแหน่งซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ เทรดดิ้ง บัญชี และไอที
 
 


ขอบคุณหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น