‘น้ำใจ ไม่รอน้ำลด’ TK park ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์-หนังสือ

UploadImage

น้ำใจ ไม่รอน้ำลด’ TK park ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์-หนังสือ ให้ห้องสมุดที่ประสบภัยน้ำท่วม

         จากเหตุการณ์อุทกภัยที่สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ ไม่เว้นแม้กระทั่งห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา อุทยานการเรียน TK park ขอชวนทุกท่านร่วมแบ่งปันน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับกิจกรรม  น้ำใจไม่ต้องรอน้ำลด”  โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้พร้อมเป็น พื้นที่แห่งการเรียนรู้ดังเดิม โดยท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ ดังนี้

1.ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับห้องสมุด
- หนังสือและสื่อการเรียนรู้
- อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม อาทิ สีไม้ สีเทียน กระดาษ และของเล่น

2.ร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้
- ช่วยคัดแยกหนังสือและสื่อการเรียนรู้
- ทำความสะอาดและซ่อมแซมหนังสือที่ได้รับบริจาค
- จัดเตรียมหนังสือและสื่อเพื่อพร้อมส่งมอบ

3. ร่วมลงชื่อเป็นอาสาสมัครฟื้นฟูห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังน้ำลดในด้านต่างๆ
- ช่วยทำความสะอาดและปรับปรุงห้องสมุด
- ร่วมนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ไปมอบให้ห้องสมุดและแหล่งเรียน รู้                                                                      
- ร่วมเป็นอาสาสมัครตามความถนัด อาทิ สถาปนิกอาสาปรับปรุงห้องสมุด นักกิจกรรมอาสาสอนงานฝีมือสร้างอาชีพเสริมรายได้*** สามารถร่วมช่วย...ด้วยกัน !! โดยเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันน้ำลดได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ TK Park สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-257-4300 ต่อ 113 และ 224  หรือติดตามรายละเอียดได้จาก www.tkpark.or.th  และ www.facebook.com/tkparkclubไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น