รับตรงม.บูรพา ยกเลิกใช้ GAT PAT

จากที่ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยได้แจ้งข่าวให้น้องๆได้ทราบกันไปแล้ว สำหรับการเลื่อนรับสมัครและเปลี่ยนแปลงกำหนด การรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12จังหวัด และประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเริ่มรับสมัครระหว่าง วันที่ 23ธ.ค. 54 - 15ม.ค. 55 นั้น

ขณะนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก โดย  มหาวิทยาลัยจะใช้ GPAX และ GPA กลุ่มสาระแทนการใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนนจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ตอนนี้คงต้องรอระเบียบการใหม่กันอีกครั้งนะคะ  สำหรับกำหนดการรับสมัคร  และรายละเอียดโครงการน้องๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารค่ะ
 
 UploadImage

  กำหนดการรับตรง ม.บูรพา ครั้งที่ 1 (ใหม่)


UploadImage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร  038-102710  และ 038-102643  
http://service.buu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น