ปฏิทิน'PreV-Net'ใหม่ และรับสมัครโอเน็ตทางอินเตอร์เน็ต

ปฏิทิน'PreV-Net'ใหม่ และรับสมัครโอเน็ตทางอินเตอร์เน็ต

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เลื่อนจัดสอบPre V-Net 2554 หรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีที่3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปี 2 นั้นขณะนี้ได้กำหนดวันสอบใหม่เรียบร้อยแล้ว

- โดยระดับ ปวช.3 จากเดิมสอบวันที่ 16
พฤศจิกายน เป็น 15 ธันวาคม
 - ปวส.2
จากเดิมสอบวันที่ 23 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 16 ธันวาคมและจะใช้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 412 แห่งเป็นสนามสอบ
- ตรวจข้อสอบวันที่19-25
ธันวาคม
- และประกาศผลสอบวันที่ 26
ธันวาคม แต่หากศูนย์สอบตรวจและประเมินผลแล้วเสร็จสามารถประกาศผลได้ทันที ทั้งนี้จะมีการให้รางวัลผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดเพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น รถจักรยานยนต์ IPad โทรทัศน์ เป็นต้น

          ด้านนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ตามที่สทศ.จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจำปี 2554 ให้นักเรียนชั้น ม.6 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามสอบทั่วประเทศสทศ.ขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นเทียบเท่า ม.6 ได้แก่นัก เรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด สอศ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)โรงเรียนพณิชยการและวิทยาลัยนาฏศิลป ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตในการเข้าศึกษาต่อ

- สามารถสมัครสอบได้ด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายนนี้
- และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตั้งแต่วันที่ 5
มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น