ราชภัฏทั่วประเทศเปิดศูนย์'น้ำท่วม'

UploadImage

ราชภัฏทั่วประเทศเปิดศูนย์'น้ำท่วม'

         นายเปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่าทปอ.มรภ.แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ได้กลายเป็น"วิกฤตน้ำท่วม" ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง จึงให้ มรภ.ที่เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพเข้าพักพิงและอำนวยความสะดวกอย่างเต็ม กำลังความสามารถ โดยมี มรภ.พระนคร เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์กลาง ขณะนี้มีมรภ.ต่างๆ แจ้งการเปิดศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจะทยอยรับผู้อพยพทยอยเข้าพักพิง และได้อำนวยความสะดวกดังกล่าว ดังนี้

มรภ.วไลยอลงกรณ์ โทร.0-2909-1428
มรภ.พระนครศรีอยุธยา โทร.08-5322-0769
มรภ.ธนบุรี โทร.08-9895-0332
มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (อ.เมือง700 คน อ.บางคล้า 500 คน) โทร.08-9700-1113
มรภ.เทพสตรี ลพบุรีโทร.08-9808-8393
มรภ.นครสวรรค์โทร.08-1707-7910
มรภ.สวนสุนันทาโทร.0-2160-1000 และ 0-2160-1023
มรภ.พระนคร 1,000 คน มรภ.นครปฐม700 คน
มรภ.เพชรบุรี 500 คน โทร.0-3249-3307
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 300 คน
มรภ.กาญจนบุรี 300 คน มรภ.จันทรเกษม

          นายเปรื่องกล่าวต่อว่า ผู้ที่จะใช้บริการหรือสมัครเป็นอาสาสมัคร หรือต้องการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้ง หรือที่ผู้ประสานงานอาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน โทร.08-1816-2829 ผศ.จิตราภา กุณฑลบุตร  โทร.08-6322-9056 ทัศนา ปิ่นทอง  โทร.08-4005-5754 ภัชนีภรณ์ หิรัญราชโทร.08-7035-0054 และชัยยุทธิ์ ดำคราม  โทร.08-8490-6768 ณ ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งที่อาคารปิยะมหาราช ตึก 20 ศิลปวัฒนธรรม (ตึกสีชมพู) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น