เลื่อนสอบ ศูนย์ทดสอบฯ จุฬาฯ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเลื่อนการจัดสอบต่างๆของศูนย์สอบ ออกไป ซึ่งน้องๆ ที่ไม่สามารถไปสอบได้ในวันที่มีการจัดสอบใหม่  สามารถดาวน์โหลดใบคำร้อง ขอเลือกวันสอบใหม่ และส่งใบคำร้เองไปยังศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน  2554 นี้  และใครที่ยังไม่ได้สมัคร และสนใจเข้าทดสอบ เตรียมตัวสมัครกันได้เลยนะคะ จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1–13 ธันวาคม 2554 คะ
 

UploadImage

กำหนดการสอบใหม่

CU-TEP
กำหนดการเดิม 16 ตุลาคม 2554  เลื่อนเป็น  15 มกราคม 2555 (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม13 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเป็น  22 มกราคม 2555(สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม11 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น  29 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1–13 ธันวาคม 2554)


CU-AAT
กำหนดการเดิม  15 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็น  14 มกราคม 2555  (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม  13 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเป็น  22 มกราคม 2555 (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม  11 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น  29 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1–13 ธันวาคม 2554)

CU-Science  (Physics & Biology)
กำหนดการเดิม   16 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็น  15 มกราคม 2555
 (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)

 
CU-TMC
กำหนดการเดิม   13 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเป็น 15 มกราคม 2555  (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม   11 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น 29 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1-13 ธันวาคม 2554)

 
CU-TTP
กำหนดการเดิม   11 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น 29 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1-13 ธันวาคม 2554)
 
CU-TAD
กำหนดการเดิม   10 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น 14 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1-13 ธันวาคม 2554)

CU-ATS, CU-ATS (Nano)
กำหนดการเดิม   10 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น 21  มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1-13 ธันวาคม 2554)
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center:  0-2218-3717    
โทรสาร   0-2218-3700    
e-mail:cuatc@chula.ac.th
http://www.atc.chula.ac.th/index2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น