รับตรง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย นานาชาติ ม.สงขลานครินทร์

UploadImage

         ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาชั้นม. 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สายสามัญจากโรงเรียนในประเทศ หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศไทยหรือ
2. กำลังศึกษาชั้นม.6 สายศิลป์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ สายสามัญจากโรงเรียนในประเทศ หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศไทย
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีคะแนนสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ 20 คน

การรับสมัคร
1. พิมพ์ใบสมัครที่ http://www.uic.psu.ac.th หรือมี่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง
2. ค่าสมัคร 500 บาท
3. ชำระเงินค่าสมัครที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 565-447923-7
ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

รับสมัคร และส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554- 4 มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 12 มกราคม 2555

สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางการออกแบบ และวิชาตรรกะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 28 มกราคม 2555

ยื่นคะแนน GAT และ PAT1
 วันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศผลสอบข้อเขียน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 มีนาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 16 มีนาคม 2555

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 9 ถนนกาญจนวนิชย์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.074-289403, 074-289404
โทรสาร 074-282831
เว็บไซต์ http://www.uic.psu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น